Ngày đầu tiên đi làm, em nhân viên bị sếp dâm cưỡng hiếp

 đang tải 

Kaede Fua có tí nhan sắc, và vì thế đã bị sếp mới của em nó thích và tìm mọi cách để được nện em nó một lần. Sau đó em nó cóc chuyến công tác ít ngày với tên sếp, thế là mượn gió bẻ măng, em nó đã bị tên sếp này đụ trong chuyến đi đó vì ở chung phòng. Ngày ngày họ chỉ ăn và nện, mang lại nhiều cảnh tượng vô cùng tuyệt vời.

Ngày đầu tiên đi làm, em nhân viên bị sếp dâm cưỡng hiếp